Věž dnes

Stavba radniční věže byla projektována jako 10. podlažní budova, ozdobena kopulí a štítem. Objekt byl navržen jako nadsklepní, v přízemí usazený objekt, se zohledněním dochovaného gotického oblouku staré věže.

Architekti z projekční kanceláře Walas sp. z o.o., se při projektování věže opírali o architektonickou a stavební studii z roku 1955, jejichž autorem byl Edmund Małachowicz. Tato inventarizace nejvěrněji přibližovala vzhled věže z období před katastrofou. Projekt nové věže byl podmíněn několika důležitými aspekty, které v jistém smyslu vymezovaly nutnost částečného odstoupení od proporcí, či rozměrů z inventarizace Małachowicze z 50 let. Prvním z těchto elementů bylo využití moderních stavebních materiálů a technologií. Konstrukce věže, opírající se o slabé stěny a železobetonové stropy dovolila znatelně zvětšit užitkový prostor uvnitř věže, či uvažovat o montáži výtahu pro návštěvníky.

Projekt nové věže se opírá o pravidelný čtverec s rozměry 8,5x8,5m v základech věže. Proporce fasády, lokalizace jejího rozdělení, říms, okenních otvorů, balustrád (zábradlí) a tvar kopule kopíruje obrys věže v souladu se studií Małachowicze z roku 1955. Kamenné prvky na fasádě byly navrženy podle vzoru této zpracované studie, fotodokumentace, zbytků kamenných prvků, deponovaných v lapidárium Muzeum Dávného kupectví ve Świdnici a také z řešení kamenných dekorativních prvků, realizovaných v podobném tvaru v době vzniku radniční věže v Jaworu.

Výška radniční věže podle uskutečněného projektu činí přesně 57,63 m. Obložení na stropě nad první podlažím „zakrývajícím” gotický kamenný oblouk, zachovalé ze staré věže, se nachází ve výšce 4,79 m. Při vstupu do dalších podlaží se ocitneme v těchto výškách:

II. podlaží - 8,77 m;

III. podlaží – 12,75 m;

IV. podlaží – 16.73 m;

V. podlaží – 20,71 m;

VI. podlaží – 24,69 m; ve výšce 24,55 metru končí čtvercový základ věže a začíná nepravidelný osmiúhelník vysoký 13,16 m, s čtyřmi stěnami, širokými 2,99 m, ze dvou balkonů širokých 3,96 m a dvou dalších o šíři 3,75 m.

VII. podlaží – 28,67 m;

VIII. podlaží – 32,65 m; úroveň gotických oken a hodinového ciferníku, jejichž střední osa se nachází ve výšce 34 m. Místo pro ciferník a pozadí hodin, jak i povrch vnitřků budou prosklené za účelem volného výhledu z tohoto patra. Rozměry proskleného prostoru činí 2,5 na 2,5 m. V úrovní, kde se nachází terasa, s prosklenými hodinovými ciferníky, se vejde až 40 osob. Vozit je může výtah, do kterého se naráz vejde až 13 osob.

IX. podlaží – 38,01 m; úroveň vyhlídkové terasy (37,97 m).

Strop nad oktogonem a kopulí věže (X. podlaží) se nachází ve výšce 41,36 metru. Kopule vysoká 16,27 metru je z ocelové konstrukce, obložena dřevem a potažena měděným plechem o tl. 0,6 mm. Na štítu kopule je namontována měděná koule s vlaječkou, s nápisem  „Świdnica 2012” a hvězda. Prvky, tvořící detaily kopule (balustrády, korunky) jsou vyrobeny také z měděno-patinového plechu, podobně jako všechny vnější parapety, okapy, římsy a další plechové ukončení.

Stěny věže jsou navrženy jako železobetonové, o tloušťce 20 cm, zatepleny zevnitř minerální vatou o tloušťce 15 cm a omítnuté (minerální fasáda, barvená ve hmotě, barva písková). Z ohledu na železobetonovou konstrukci stěn a stropů nebylo rozhodnuto o opakovaném umístění na nové konstrukci nečetných prvků staré kamenické výzdoby věže, která spolu s dalšími památkami po zavalené stavbě, bude postupně vyexponována  ve výstavních prostorách nového objektu.

Části fasády, rohů, chrličů, fiál, říms a balustrád jsou vyrobeny z pískovce. Z toho posledního (na železobetonové konstrukci) je také vyrobena kamenná balustráda na vyhlídkové terase. Věž je vybavena klimatizací a ventilací, protipožárním systémem. Budova je postavena na základní desce, a ta zase na základových pilotech.

Vertikální pohyb ve věži zajišťuje osobní výtah, pohybující se v šachtě s vnitřními rozměry 165x267cm,  mezi II. a VIII. podlažím (úroveň průhledných hodinových ciferníků). Přechod do úrovně vyhlídkové terasy zajišťují schody. V celém prostoru věže, mezi II. až IX. podlažím je celkem 169 schodů.

Věž je snadno viditelná díly systému osvětlení, vyhotovenému ve spolupráci s firmou Philips Lighting Polska. Kromě tradičního osvětlení byl namontován také moderní  systém projektorů, umístěných na vyhlídkové terase, díky čemu bude možné promítat pohyblivé obrázky během probíhajících městských akcí, nebo při jiných příležitostech.

Důležitým faktorem během projektování věže byla nutnost zachovat v přízemí gotický oblouk, což zde znemožňovalo umístit vchod do budovy. Z důvodu vyřešení systému, který by byl odpovídajícím způsobem vhodný k průchodu v budově věže, se proto stalo nezbytné zaprojektovat vstupní halu (pavilon). Tvoří tak třípodlažní vstup do radniční věže. Nutnost vzniku takového pásma vyplynula ze skutečnosti, že v obrysu věže nebylo možné umístit  ani schodiště, ani vyzkoušet výtah do úrovně země, neboť celý obrys byl zabrán  zachovalým gotickým obloukem. Vstupní budova byla umístěna podél ul. Wewnętrzna, v místě, kde byly v roce 1966 rozebrány zdejší kamenice. Vstupní pavilon byl navržen jako tříúrovňová, podsklepená budova, pokryta dvouspádovou střechou s úhlem nachýlení, shodným s úhly střech na sousedních domech – Městské divadlo a Muzeum Dávného kupectví, a pokryty střešními taškami. Konstrukce nosných stěn objektu je podobná jako u věže, tedy železobetonová.

Výška budovy činí 14,80 m a dosahuje třetího podlaží radniční věže. Je však neviditelná z venkovní strany centrálního bloku náměstí. V základech má budova tvar obdélníkový o rozměrech 10,40x8,50 m.

Ve vstupní hale v přízemí je umístěno turistické informační centrum, se zázemím pro návštěvníky, čekajícími na prohlídku věže. Ve dvou dalších podlažích, spojujících budovu vstupního pavilonu s věží, budovou Muzeum Dávného kupectví a Městského divadla, byly navrženy výstavní prostory. V pavilonu se nacházejí veřejné záchodky, zakryté nádoby na odpad pro firmy, které sídlí poblíže věže, recepční hala, místnosti pro historické expozice a také asi 150 metrů volného prostranství ve II. patře, kde může být v budoucnu umístěna kavárna či restaurace. Technické prostory se nacházejí také v přízemí, ve spojce mezi věži a muzeální budovou.

Vertikální komunikace v budově probíhá prostřednictvím výtahu a schodiště, které z úrovně přízemí spojuje všechny podlaží v této budově s tím, že zavede uživatelé do II. patra ve věži.  Fasáda na vstupním pavilonu byla navržena z kamenných desek z přírodního pískovce, v barvě odpovídající koloristice radniční věže. Čelní část bočních fasád vstupní budovy je v převážné míře prosklená.

Všechny užitkové úrovně vstupní budovy a věže (do úrovně hodinových ciferníků (8. patro) jsou přístupné i pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Restituce radniční věže zahrnovala také obhospodaření vnitřního dvorku centrální části náměstí včetně nezbytné infrastruktury v rozsahu přípojek. Bylo otevřeno podloubí pod budovou Městského divadla směrem k jižní části náměstí. Povrch nádvoří o rozloze 450 m2 a lapidárium o rozloze 152 m2, jsou provedeny z přírodního kamene, s označením rozdělení funkčních a historických míst po např. dávných soukenných krámcích.

Zdroj: Andrzej Dobkiewicz „Rekonstrukce radniční věže ”, „Świdnická ročenka 2011”.

Novinky

 „Właściciel tej pocztówki zdobył wieżę ratuszową w Świdnicy o wysokości 58 m…”

Číst dál...

Kalendář

Last month January 2021 Next month
M T W T F S S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31
Facebook

Podlaží Věže: